Om Oss

 

PA Luftkontroll - Din expert på Ventilation med snabb och pålitlig service
Vi utför felsökning, service och åtgärdar fel och brister åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, privatpersoner och förvaltare.

Vi är ett stabilt företag som jobbar med alla typer av ventilation och luftbehandling. Vi sitter i fräscha och nyrenoverade lokaler i Segeltorp precis söder om Stockholm. Våra uppdragsgivare finns i hela Stockholms Län.

Företaget har noga utvald personal som arbetar med stor kompetens inom ventilation som innefattar många års erfarenhet. Kontoret i Segeltorp utgör utgångspunkten för all verksamhet.

Vi kan ventilation. Om ni har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning.

Vi prioriterar med stor erfarenhet för att hålla kostnaderna nere vid reparationer och underhållsarbeten.

För att göra det enkelt för er, kan vi hjälpa er med alla varianter av arbeten inom ventilation och luftbehandling.

Telefon: 08-647 60 40
E-post: kontakt@paluftkontroll.se

 

Utförda arbeten

 

Installationer av ventilation inom alla olika miljöer och lösningar har utförts genom åren. Service av ventilationsanläggningar är ett område som vi alltid utför enligt t ex serviceavtal eller ramavtal på avrop. Servicearbeten och kundkontakt har också blivit en stor del i företaget.

Totalentreprenader med projektering har vi även åtagit oss. Omfattning och storlek har varit varierande men detta har även skapat en bra och bred kontakt med underentreprenörer. Kunderna får därför en bred och komplett lösning med kompetent yrkesfolk.

Kvalitet och miljö

Vi ska alltid efterleva miljökrav, lagar och förordningar i våra kundkontakter. Vi väger in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster. Vår strävan är att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport. Vi följer arbetsplatsens miljöplan och kontrollerar att även våra underentreprenörer gör detsamma.

Vi följer alltid gällande arbetsmiljölag

Alla anställda har tillgång till utrustning, hjälpmedel, välinlärda rutiner och tydliga instruktioner som ger förutsättningar för att utföra arbetet på ett sätt som inte medför några risker för ohälsa.

Pa Luftkontroll AB

Postadress
Källängsvägen 2
141 71 Segeltorp

Besöksadress
Källängsvägen 2
141 71 Segeltorp

Telefon: 08-647 60 40
E-post: kontakt@paluftkontroll.se
Copyright © 2019 Pa Luftkontroll AB