Din expert på Ventilation med snabb och pålitlig service

Bygga nytt ventilationssystem eller förbättra befintlig ventilation?

Vi svarar på alla dina frågor och utför alla typer av ventilationsarbeten – oavsett om ni ska bygga nytt, bygga om eller förbättra en existerande ventilation. Vi utför felsökning, service och åtgärdar fel och brister åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, privatpersoner och förvaltare.

Ring oss gärna och boka ett möte där vi ser över din befintliga ventilationsanläggning. Är du redo för en offert förbereder vi en sådan.

Vi hjälper dig, ring! 08-120 99 440
E-post: Info@paluftkontroll.se

Vi hjälper er! – BRF & Samfälligheter

Vi hjälper små och stora föreningar & samfälligheter, med service, underhåll och felsökning.

  • OVK – Vi åtgärdar fel och anmärkningar efter OVK-besiktning som inte blivit godkänd
  • Konvertera självdrag till ett mekaniskt frånluftsystem
  • Fläktbyte & kontroll av frånlufts fläktar
  • Service & Underhåll
  • Byte av filter
  • Utredningar

Kontakta oss och se hur vi bäst kan hjälpa er!
Telefon: 08-120 99 440
E-post: Info@paluftkontroll.se

"Kan vi utföra jobb åt Kungen, då kan vi säkert hjälpa dig"

Inom ramen för avtalet med Statens Fastighetsverk, utför vi återkommande arbeten i Drottningholms Slott, Kungliga Slottet, Musei- och Teaterbyggnaderna i Stockholm.

Vi hjälper dig med felsökning & service, filterbyten, ombyggnad, tillbyggnad, renovering av befintliga system för ventilation och luftbehandling.

Hos oss kan du få en nyinstallation, renovering, felsökning, filterbyten och rensning av kanaler där det behövs. Oavsett kundens behov garanterar vi en snabb och välutförd tjänst.

Vi kan ventilation i Stockholm

Vi är stolta över vår långa erfarenhet och kunskap inom ventilation och luftbehandling. Stockholm är och har varit vårt huvudområde vilket har gjort att vi känner till staden och dess fastigheters specifika behov. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, förvaltare, byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi har ett stort antal återkommande kunder, t ex Statens Fastighetsverk, AMF Fastigheter, Stockholms Mässan m.fl.

Rengöring av ventilation och inställning av luftflöden

När en ventilationsanläggning inte fungerade som den ska, sprider den mest omkring partiklar med reducerad effekt. Damm, pollen, mögel, betongrester och andra byggnadsmaterial, även döda möss, insekter och fåglar är exempel på vad man kan finna i ventilationskanaler.

Vi utför kanalrengöring för att minska tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ska öka samt upprätthålla rätt luftflöden i ditt ventilationssystem. Erfarenheten visar att en rengöring kan förbättra effekten avsevärt. Resultatet blir att Du får en ren luft att andas.

Ventilationssystem som inte sköts och rengörs kan orsaka stora problem med inneluften. Smuts och fukt i systemen gör att mikroorganismer växer till och det kan bildas irriterande ämnen som sedan sprids med luften inomhus. Det visar en ny undersökning som Pär Fjällström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.

Kartering • Luftflödesmätning • Kanalrengöring • Injustering av luftflöden • Filma kanaler • Felsökning • Byte av fläktar • Energioptimering, mm.