Välkommen till Pa Luftkontroll

Om Oss

PA Luftkontroll – Din expert på Ventilation med snabb och pålitlig service
Vi utför felsökning, service och åtgärdar fel och brister åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, privatpersoner och förvaltare.

Vi är ett stabilt företag som jobbar med alla typer av ventilation och luftbehandling. Vi sitter i fräscha och nyrenoverade lokaler i Segeltorp precis söder om Stockholm. Våra uppdragsgivare finns i hela Stockholms Län.

Företaget har noga utvald personal som arbetar med stor kompetens inom ventilation som innefattar många års erfarenhet. Kontoret i Segeltorp utgör utgångspunkten för all verksamhet.

Vi kan ventilation. Om ni har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning.

Vi prioriterar med stor erfarenhet för att hålla kostnaderna nere vid reparationer och underhållsarbeten.

För att göra det enkelt för er, kan vi hjälpa er med alla varianter av arbeten inom ventilation och luftbehandling.

Telefon: 08-120 99 440
E-post: Info@paluftkontroll.se

Vi har lärt oss att verkligen lyssna på våra kunder och därför uppfattas vi som en mycket trevlig affärskontakt

Kontakta oss, så hjälper vi dig med felsökning & service, filterbyten, byte av fläktar, samt ombyggnad, tillbyggnad och renovering av befintliga system för ventilation och luftbehandling.
08-120 99 440Info@paluftkontroll.se

Ventilation i Stockholm

Vi är ett modernt serviceföretag som jobbar med allt inom ventilation i Stockholms Län. Med vår specialkompetens kan vi erbjuda kreativa och heltäckande lösningar för alla typer av ventilation t.ex ombyggnad av ett befintligt system för ventilation och luftbehandling. Vår ”paradgren” är snabb och pålitlig service.

Från planering till installation, dirftsättning &
avprovning inkl. protokoll

Installationer av ventilation inom alla olika miljöer och lösningar har utförts genom åren. Service av ventilationsanläggningar är ett område som vi alltid utför enligt t ex serviceavtal eller ramavtal på avrop. Servicearbeten och kundkontakt har också blivit en stor del i företaget.

Totalentreprenader med projektering har vi även åtagit oss. Omfattning och storlek har varit varierande men detta har även skapat en bra och bred kontakt med underentreprenörer. Kunderna får därför en bred och komplett lösning med kompetent yrkesfolk.

Kvalitet och miljö

Vi ska alltid efterleva miljökrav, lagar och förordningar i våra kundkontakter. Vi väger in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster. Vår strävan är att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport. Vi följer arbetsplatsens miljöplan och kontrollerar att även våra underentreprenörer gör detsamma.

Vi följer alltid gällande arbetsmiljölag

Alla anställda har tillgång till utrustning, hjälpmedel, väl inlärda rutiner och tydliga instruktioner som ger förutsättningar för att utföra arbetet på ett sätt som inte medför några risker för ohälsa.