Referenser

Vår kundreferens varierar kraftigt från små till stora kunder/beställare, som t ex:
  • Statens fastighetsverk (Ramavtal Kungliga Slott, Musei- och teaterbyggnader i Stockholm)
  • Fortifikationsverket (Karlsbergs Slott m.m)
  • John Mattsons Fastighets AB (Ramavtal)
  • Drifta Förvaltning AB (Ramavtal)
  • Hufvudstaden AB (Ramavtal)
  • HSB Stockholm
  • ÅF (Energisparåtgärder/OVK-arbeten)
  • AMF Fastigheter (Ramavtal)
  • Coor Service Management AB
  • Ett antal byggbolag (Skanska Sverige AB m.m)